Општи информации


Предмет: Компјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС

Модул: ЕЕС, Семестар: VIII

Часови неделно: 3+1+1+0, Број на кредити: 6

Наставна програма


Предметен наставник: доц. д-р Мирко Тодоровски

Термини за консултации: вторник 10-12, четврток 14-16

Контакт: тел. 02 3099 101, mirko@feit.ukim.edu.mk