Колоквиуми по предметот

компјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС


Учебна година 2007/2008

I колоквиум, 12.4.2008: задачи (126 kB),

II колоквиум, 7.6.2008: задачи (139 kB),