Добредојдовте на web-страницата за предметот

преносни и дистрибутивни системи


Документите што ќе ги најдете на оваа WEB страница се во Adobe PDF формат. За да можете да ги прочитате и/или отпечатите овие документи потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader (верзија 6 или повисока).

За да можете да ги отворите и распакувате архивите од типот ZIP потребно е да имате архивер WinZip.