Општи информации


Предмет: Преносни и дистрибутивни системи

Модул: ЕЕУ, Семестар: VIII

Часови неделно: 3+2+0+0, Број на кредити: 6,5

Наставна програма


Предметен наставник: проф. д-р Ристо Ачковски

Термини за консултации: по договор со студентите

Контакт: тел. 02 3099 124, acko@feit.ukim.edu.mk

назад