ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2006/2007 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Ивана Андоноска 390/01 7 (седум)
2 Киро Барбутов 207/2002 10 (десет)
3 Гоце Блажевски 199/01 6 (шест)
4 Зоран Волкановски 97/01 6 (шест)
5 Петре Ѓиноски 74/96 7 (седум)
6 Блаже Ѓоргиев 323/01 7 (седум)
7 Божидар Горневски 124/00 7 (седум)
8 Мартин Димовски 104/2002 9 (девет)
9 Виктор Донски 284/96 6 (шест)
10 Тоше Златков 427/2001 8 (осум)
11 Николчо Илиев 434/00 8 (осум)
12 Ивица Илиевски 425/2000 7 (седум)
13 Александар Илчев 93/99 6 (шест)
14 Васе Јовевски 276/2002 9 (девет)
15 Душко Канчев 156/02 10 (десет)
16 Соња Лаловска 456/01 9 (девет)
17 Билјана Мишева 313/01 6 (шест)
18 Борче Пачемски 219/00 6 (шест)
19 Бошко Петровски 234/2001 7 (седум)
20 Методи Сенесов 87/2001 8 (осум)
21 Александар Синадиновски 474/2001 8 (осум)
22 Александар Стамболиски 284/98 7 (седум)
23 Горѓе Терзиев 9/2001 7 (седум)
Просек: 7.4