ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 02.2007
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Елена Јовановска 260/2002 8 (осум)
2 Иван Николиќ 328/98 7 (седум)
3 Александар Росевски 48/01 10 (десет)
4 Веле Танески 346/98 6 (шест)