ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2007/2008 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Светомир Арсов 248/02 7 (седум)
2 Светлана Денковска 250/02 8 (осум)
3 Сандра Димовска 300/00 10 (десет)
4 Љубе Димовски 311/02 9 (девет)