ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 03.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Кирил Ачковски 201/2001 9 (девет)