ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 03.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Андреевски Мирослав 224/96 не полагал
2 Горан Величковски 364/02 не полагал
3 Славко Јадровски 154/01 8 (осум)
4 Марјанчо Чанговски 353/2001 5 (пет)