ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Стевче Јосифовски 126/04 7 (седум)
2 Александра Капсималова 325/05 5 (пет)