ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Александра Капсималова 325/05 6 (шест)
2 Љупка Стојановска 350/02 6 (шест)
3 Станко Недев 20/01 6 (шест) анализа на еес