ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 12.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Горан Трајковски 338/98 7 (седум)