ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
2. парцијален испит во 2009/2010 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Васко Здравески 134/07 9 (девет)
2 Зоран Јанкулоски 136/05 8 (осум)
3 Драгана Јовановска 242/06 7 (седум)
4 Данчо Костов 99/07 8 (осум)
5 Петар Крстевски 40/06 10 (десет)
6 Реџеп Мемед 401/03 6 (шест)
7 Филип Стоилков 30/07 8 (осум)
8 Ангела Црвенкоска 132/07 8 (осум)