ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2010/2011 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Мартина Видеска 502/2008 76
2 Горан Ѓеоргиев 344/2008 60
3 Нада Коцаре 515/2008 74
4 Јане Пановски 90/2008 90
5 Костадина Романчева Масларова 86/2008 60
6 Ивана Спасевска 475/2007 93