ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
2. парцијален испит во 2010/2011 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Мартина Видеска 502/2008 8 (осум)
2 Горан Ѓеоргиев 344/2008 6 (шест)
3 Нада Коцаре 515/2008 6 (шест)
4 Јане Пановски 90/2008 10 (десет)
5 Костадина Романчева Масларова 86/2008 6 (шест)
6 Ивана Спасевска 475/2007 8 (осум)