ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2011
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Нада Коцаре 515/08 8 (осум)