ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2012
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Магдалена Алексовска 121/2009 8 (осум)