ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 08.2012
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Бранка Васиќ 22/2009 8 (осум)
2 Ивана Старковска 305/2009 6 (шест)