ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2012/2013 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс 1. кол. 2. кол. ЛВ+ДЗ Испит Оценка Забелешка
40% 40% 20% 80%
1 134/2010 93 95 97 10 (десет)
2 327/2010 44 61 79 6 (шест)
3 430/2010 36 - 81 75 7 (седум) 2013-09-05
4 81/2010 80 98 98 10 (десет)
5 420/2010 85 63 95 8 (осум)
6 423/2010 50 75 87 6 (шест)
7 354/2010 45 9 88 66 7 (седум) 2013-06-27
8 299/2010 87 78 97 9 (девет)
9 428/2009 35 - 46 53 5 (пет) 2014-01-21
10 216/2010 30 - 78 56 6 (шест) 2014-01-21
11 247/2010 93 90 85 9 (девет)
12 281/2010 72 78 83 8 (осум)
13 293/2010 35 - 63 22 5 (пет) 2014-01-21
14 268/2009 49 20 46 46 5 (пет) 2013-09-05