ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2013
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена
1 439/2009 6 (шест)