ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2013/2014 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс 1. кол. 2. кол. ЛВ+ДЗ Испит Оценка Забелешка
40% 40% 20% 80%
1 267/2012 40 40 92 61 6 (шест) 2015-01-18
2 79/2012 37 20 97 77 8 (осум) 2015-01-18
3 80/2012 91 92 98 10 (десет)
4 87/2012 91 71 96 9 (девет)
5 30/2011 86 69 97 8 (осум)
6 162/2012 98 80 97 9 (девет)
7 67/2012 21 - 78 58 6 (шест) 2015-01-18
8 75/2012 99 87 98 10 (десет)
9 7/2012 93 72 95 9 (девет)
10 74/2012 72 39 81 6 (шест)
11 65/2012 препишува - 97 39 5 (пет) 2015-01-27
12 66/2012 75 83 92 8 (осум)
13 76/2012 27 - 96 24 5 (пет) 2015-01-18
70/2012 75 37 92 6 (шест)
246/2010 23 - 60 18 5 (пет) 2016-08-30