ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2013/2014 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс 1. колоквиум
1 46/2011 65
2 246/2010 37
3 189/2011 -
4 11/2011 40
5 45/2011 68
6 6/2011 80
7 47/2011 72
8 30/2011 60
9 29/2011 80
10 43/2011 65
11 14/2011 69
12 15/2011 68
13 1/2011 90