ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2016
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 267/2012 6 (шест) 2014/2015
2 79/2012 8 (осум) 2014/2015
3 67/2012 6 (шест) 2014/2015
4 65/2012 5 (пет) 2014/2015
5 76/2012 5 (пет) 2014/2015