ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2016
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 246/2010 5 (пет) 2014/2015
2 91/2013 5 (пет) 2015/2016
3 84/2012 5 (пет) 2015/2016
4 76/2012 5 (пет) 2015/2016
5 78/2012 5 (пет) 2015/2016