ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2017
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оцена Комплетни резултати
1 91/2013 7 (седум) 2015/2016
2 78/2012 5 (пет) 2015/2016
3 84/2012 5 (пет) 2015/2016
4 76/2012 5 (пет) 2015/2016