ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2017
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 85/2013 7 (седум) 2016/2017
2 93/2014 5 (пет) 2016/2017
3 100/2014 6 (шест) 2016/2017
3 52/2010 5 (пет) 2016/2017
3 279/2014 5 (пет) 2016/2017
3 97/2014 5 (пет) 2016/2017
3 78/2012 5 (пет) 2016/2017