ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2017
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 95/2013 6 (шест) 2016/2017
2 52/2010 5 (пет) 2016/2017
3 97/2014 5 (пет) 2016/2017
3 78/2012 6 (шест) 2016/2017
3 195/2013 5 (пет) 2016/2017