ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2018
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 96/2014 6 (шест) 2016/2017
2 52/2010 5 (пет) 2016/2017
3 92/2013 6 (шест) 2016/2017
4 97/2014 5 (пет) 2016/2017
5 279/2014 6 (шест) 2016/2017
6 195/2013 5 (пет) 2016/2017