ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2018
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 114/2015 6 (шест) 2017/2018
2 85_2012 5 (пет) 2017/2018
3 117_2015 6 (шест) 2017/2018
4 125_2015 6 (шест) 2017/2018