ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2018
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 100/2015 5 (пет) 2017/2018
2 85/2012 5 (пет) 2017/2018
3 101/2014 5 (пет) 2017/2018