ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2019
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 101/2014 5 (пет) 2017/2018
2 5/2011 5 (пет) 2017/2018
3 85/2012 5 (пет) 2017/2018
4 89/2014 5 (пет) 2017/2018
5 325/2014 5 (пет) 2017/2018
6 110/2015 5 (пет) 2017/2018
7 283/2014 5 (пет) 2017/2018