ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 02.2019
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 85/2012 5 (пет) 2017/2018
2 110/2015 6 (шест) 2017/2018
3 325/2014 5 (пет) 2017/2018
4 101/2014 6 (шест) 2017/2018
5 283/2014 5 (пет) 2017/2018