ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2019
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 89/2014 5 (пет) 2017/2018