ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2020
(прелиминарни резултати)

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 95/2014 5 (пет) 53 2018/2019
2 124/2015 5 (пет) 22 2018/2019
3 85/2012 5 (пет) 34 2018/2019
4 89/2014 5 (пет) 32 2018/2019