ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 08.2020

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 98/2017 5 (пет) 30 2019/2020
2 104/2017 5 (пет) 46 2019/2020