ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2020

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 98/2017 6 (шест) 53 2019/2020
2 96/2017 7 (седум) 65 2019/2020
3 104/2017 6 (шест) 57 2019/2020
4 94/2015 5 (пет) 0 2019/2020
5 124/2015 5 (пет) 25 2019/2020
6 85/2012 5 (пет) 33 2019/2020