ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 01.2021

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 85/2012 5 (пет) 37 2019/2020
2 105/2016 5 (пет) 32 2019/2020
3 99/2017 6 (шест) 55 2019/2020
4 102/2016 5 (пет) 15 2019/2020