ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 02.2021

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 124/2015 5 (пет) 23 2019/2020
2 111/2015 5 (пет) 23 2019/2020
3 85/2012 6 (шест) 60 2019/2020