ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2021/2022 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс задачи прашања Поени
1 95/2018 8 0 8
2 201/2019 60 30 90
3 100/2015 60 28 88
4 82/2019 57 34 91
5 144/2017 25 28 53
6 101/2016 0 0 -
7 57/2019 32 25 57
8 86/2019 31 28 59
9 120/2014 53 30 83
10 115/2015 0 0 -
11 309/2016 0 0 -
12 112/2016 0 0 -
13 90/2019 32 28 60
14 5/2010 0 0 -
15 93/2018 0 0 -
16 26/2019 10 37 47