ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2014
(прелиминарни резултати)

Индекс Оцена Комплетни резултати
1 189/2011 6 (шест) 2013/2014