ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Примери од праксата

Улично осветление на балкански начин (1)
Се зборува дека ова е снимено во Босна?
Интересен и многу практичен начин за вклопување на системите за улично осветление во околината
Улично осветление на балкански начин (2)
Не се знае каде е снимена фотографијата, но најверојатно тоа е направено некаде на западен Балкан.
Трендо можеби знае повеќе?