ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Меѓународна комисија за осветление (Commission Internationale de l'Eclairge - CIE)
Illuminating Engineering Society of North America
CELMA Европска асоцијација на производителите на светилки и електрични компоненти за светилки
International Association for Energy-Efficient Lighting (IAEEL)
Lighting Research Center at Rensselaer Polytechnic Institute (LRC)
Philips Lighting
Philips Lighting Software
OSRAM
GE Lighting
Dialux Софтвер за осветление
Relux Софтвер за осветление
OXYTech Софтвер за осветление
Lamptech Интересна веб страница со голем број корисни информации за сијалиците, вклучувајќи го и нивниот историјат