ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2001/2002 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Алексоски Милан 15/96 92
2 Алексоски Младен 12/96 70
3 Буревски Владимир 142/96 57
4 Велковски Горан 216/96 59
5 Ѓорѓевски Новица 93/96 93
6 Давитковски Михаил 29/96 78
7 Дамјановски Владимир 259/97 65
8 Димова Искра 144/96 62
9 Златеска Софија 22/95 56
10 Илиевски Дејан 91/96 59
11 Јањиќ Душко 208/95 6
12 Каески Бојан 197/96 55
13 Канчева Ана 322/95 73
14 Костовска Елена 35/94 51
15 Котевски Дарко 128/96 79
16 Кочоски Зоран 151/97 78
17 Крстевски Виктор 212/96 68
18 Максимовски Дејан 121/96 44
19 Марковиќ Александар 275/96 87
20 Младеновски Љубиша 294/97 66
21 Наумовска Даниела 121/97 69
22 Петровски Димитар 311/95 65
23 Петрушевски Дејан 87/96 76
24 Пешевски Дејан 364/95 53
25 Прокоповски Дејан 320/95 42
26 Ристевска Леонора 119/94 0
27 Саздов Горан 304/95 49
28 Саздовски Аце 5/97 27
29 Салтировски Сашо 53/96 89
30 Сивевски Ванчо 325/95 78
31 Станковски Горан 328/93 26
32 Стојчевски Ивица 93/97 56
33 Тодоровски Љупчо 142/97 78
34 Цветаноски Марјан 39/97 86
35 Чоробенски Иван 315/96 47
Просек: 61.1