ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2002
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Александар Мојанчевски 307/97 9 (девет)
2 Златко Трајаноски 155/96 6 (шест)