ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 12.2002
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Рубинчо Димитриевски 43/92 6 (шест)