ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2002/2003 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Трајче Велјанов 112/95 7 (седум)
2 Дејан Гаџовски 201/96 8 (осум)
3 Марјан Георгиев 29/98 6 (шест)
4 Дарко Ѓорѓиевски 121/98 9 (девет)
5 Лидија Грозданоска 16/98 10 (десет)
6 Виктор Димитриевски 73/96 7 (седум)
7 Љупчо Дончев 105/98 9 (девет)
8 Ванчо Живков 30/96 10 (десет)
9 Димче Здравковски 49/93 7 (седум)*
10 Влатко Јаневски 22/98 9 (девет)*
11 Јован Јаноски 230/97 8 (осум)
12 Александар Јорданов 344/95 7 (седум)
13 Игор Марковски 313/98 9 (девет)
14 Љубе Минов 11/97 9 (девет)
15 Никола Митрикески 78/96 9+1 (десет)
16 Зоран Николовски 223/97 7 (седум)*
17 Марјан Новаковски 340/98 6 (шест)
18 Васил Панајотов 222/97 8 (осум)
19 Александар Пауновски 250/97 9 (девет)*
20 Ванчо Петровски 83/98 9 (девет)
21 Митко Смиљанов 111/92 10 (десет)
22 Билјана Стојановска 219/94 5 (пет)
23 Бојан Трајаноски 10/97 9 (девет)
24 Игор Тренкоски 146/97 10 (десет)
25 Ангел Цуклев 220/98 8 (осум)
Просек: 8.20
* Нема пријава