ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 02.2003
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Игор Димитриевски 261/96 6 (шест)
2 Сашко Јолески 44/95 5 (пет)
3 Васко Келкоцев 60/97 6 (шест)
4 Билјана Стоименова 343/97 5 (пет)
5 Ангел Стојановски 85/98 7 (седум)
6 Жарко Стојановски 157/98 8 (осум)
7 Кристина Стојаноска 304/97 8 (осум)
8 Дејан Тасевски 139/92 7 (седум)