ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 04.2003
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Јорданчо Ангелов 78/97 9 (девет)
2 Станислава Ѓурановиќ 162/96 5 (пет)
3 Игор Илиевски 226/97 7 (седум)
4 Гоце Јаулески 56/98 5 (пет)
5 Сашко Јолевки 44/95 7 (седум)
6 Невенка Китева 106/98 6 (шест)
7 Александра Крколева 216/98 10 (десет)
8 Владимир Митревски 126/98 7 (седум)
9 Драги Неделковски 103/97 7 (седум)
10 Игор Новевски 293/97 7 (седум)
11 Дејан Пејковски 96/97 7 (седум)
12 Гоце Петрески 353/97 7 (седум)
13 Владимир Спасевски 173/97 7 (седум)
14 Билјана Стоименова 343/97 6 (шест)
15 Билјана Стојановска 219/94 6 (шест)
16 Горан Стошиќ 131/97 7 (седум)
17 Ели Чикос 116/97 7 (седум)
18 Димитар Чунговски 85/97 8 (осум)
19 Симон Шутиновски 79/97 7 (седум)