ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 04.2003
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Станислава Ѓурановиќ 162/96 6 (шест)
2 Гоце Јаулески 56/98 6 (шест)
3 Невенка Китева 106/98 10 (десет)
4 Марија Лазарова 123/97 5 (пет)