ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2003
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Небојша Глишовски 245/97 6 (шест)
2 Милан Јовчевски 260/97 6 (шест)
3 Марија Лазарова 123/97 7 (седум)
4 Гордана Мешкова 257/84 6 (шест)
5 Елеонора Хаџидаовска 217/97 6 (шест)